Статті

Тарапака Н. В., Мартін А. В. О. Сухомлинський про роль педагога у формуванні емоційно-естетичного сприймання дітьми навколишнього світу. Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 11 січня 2023 р.): у 3 ч. Рівне: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. С. 52-54. http://www.economics.in.ua/2023/01/11-1.html

Мартін А., Тарапака Н. Погляди В. О. Сухомлинського на проблему партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти, школи та сім’ї / Педагогіка партнерства: реалії та перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського 11-12 жовтня 2022 р. / укладач О. Е. Жосан, В. В. Войтко. – Кропивницький. 2022 р. С.196-203. https://drive.google.com/file/d/1xyYtkMsXLt2punRxWsM2Y0EOhIkD5nrp/view

Тарапака Н. В. ПОГЛЯДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРИРОДУ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С. 31-33.
https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11828/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Тіхонова Наталія. Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» у роботі над текстами (за творами Василя Сухомлинського): [навчально-методичний посібник] / Наталія Тіхонова. Кропивницький, 2022. – 84 с. https://sites.google.com/koippo.in.ua/koippovd/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/2022

Тарапака Н. В. Трансформація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практиці закладу дошкільної освіти. / Педагогічний вісник КОІППО ім. В. О. Сухомлинського. № 1-2 (41-44) 2020 р. Кропивницький. С. 41-45. https://drive.google.com/file/d/1VpiEEabw9_ngVS0SNikH4lZGZyMh0omX/view

В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО КНИГУ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ ТА ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ (О.Е.Жосан)

Виховання громадянина-патріота в педагогіці Василя Сухомлинського та сучасній освітній практиці (Надія Калініченко)

Сучасники В.О.Сухомлинського. Добротворці освітянської ниви (Іван МУДРИЙ)

Провідні ідеї методики виховання шкільного колективу в педагогіці В.О. Сухомлинського (Н. Калініченко)

ВПЛИВ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДРУЧНИКОЗНАВСТВА (Олександр Жосан)

ДОСВІД РОБОТИ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ З ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА (Н.І.Дяченко)

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (Ю.В.Міцай)

РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА У ВИХОВАННІ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО (С.М. Пляка)

Педагогічний досвід В.О. Сухомлинського в реалізації здоров’язбережувальної функції школи (Ю.В.Міцай)

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ (О. В. Поркуян)

ШКІЛЬНА ТРІАДА У СВІТЛІ ПЕДАГОГІКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО (Ю.В.Міцай)

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ГУРТКІВЦІВ (С. М. Соколовська)

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ (Ю.В.Міцай)

Немає коментарів:

Дописати коментар